കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ
തടഞ്ഞുവെക്കാതെ
അവരോടൊപ്പം
കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുക.
നിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനുവേണ്ട
ആരോഗ്യം ലഭിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല
നിന്റെ നല്ല
ബാല്യത്തിലേക്ക്
വീണ്ടും
ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക്
നടത്തുകയും ചെയ്യാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്