ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവർ .ഖലീൽശംറാസ്

ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ
ജീവിക്കുന്നവർക്കുമുന്നിലും
അലക്ഷ്യരായി
ജീവിക്കുന്നവർക്കു മുന്നിലും
ഓരോ ദിവസവും
പിറക്കുന്നത് മടിയുടെ
കവാടങ്ങളുമായിട്ടാണ്,
ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവർ
അത് കൊട്ടിത്തുറന്ന്
ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള
ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുന്നു.
അലഷ്യരായവർ
മടിയുടെ കരുത്തുറ്റ
വാതിലുകളടച്ച്
ഉറങ്ങുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്