ജീവനെ ആസ്വദിച്ച്.ഖലീൽശംറാസ്

മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള
പരാഭവത്തിന്റെ
പേരിൽ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൻ
ജീവിക്കാൻ മറക്കുന്ന
ഏക ജീവി
മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്.
സാമ്പത്തികമോ
അല്ലെങ്കിൽ
മറ്റേതെങ്കിലും ആർത്തിയുടേയോ
വേവലാതികളോ
പരാതികളോ
ഒന്നുമില്ലാതെ
ലഭിച്ച നിമിഷത്തിൽ
ജീവനെന്ന
അൽഭുതം ആസ്വദിച്ച്
അവ കടന്നുപോവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras