ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര.ഖലീൽശംറാസ്

പരാജയത്തെ ഭയന്നു കൊണ്ടാവരുത്
നിന്റെ ലക്ഷ്യസഫലീകരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര.
മറിച്ച് വിജയം
മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ടാവണം.
പരാജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള
പേടി നിന്നിലേക്ക്
പരാജയത്തെ ആകർശിക്കുന്നു.
വിജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുൻകാഴ്ച
വിജയത്തേയും
ആകർശിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്