നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളോടുള്ള സമീപനം.ഖലീൽ ശംറാസ്

നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളോട്
ഗുസ്തികൂടി
ഇടിച്ചു നിരത്തേണ്ട.
മറിച്ച് അവയെ
അവഗണിക്കുക.
പകരം അവയുടെ
നേരെ വിപരീതമായ
പോസിറ്റീവുകളേയോ
അല്ലെങ്കിൽ
പുതിയ പോസിറ്റീവുകളേയോ
പരിഗണിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്