മനസ്സിലെ ചിത്രശേഘരങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സ്
നിറയെ ചിത്ര ശേഘരങ്ങളുണ്ട്.
ഏത് ചിത്രത്തിലേക്ക്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നുവെന്നതും
ഏതിനെ നീ
സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നതുമാണ്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും
ഒരു മൂല്യവുമില്ലാത്തതും
നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും
പേടിപ്പിക്കുകയും
ഒക്കെചെയ്യുന്ന
ചിത്രങ്ങളിലേക്കാണ്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ അറിയാതെ
സ്ഥിരമായി പതിഞ്ഞുപോവുന്നത്.
പക്ഷെ നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ ചിത്രശേഘരങ്ങളിൽ
നിന്നാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടും
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയും
നിലനിൽക്കുന്ന
ഒരു പാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
അവയെടുത്ത്
നിന്റെ ശ്രദ്ധയുടെ
മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും
അതുവഴി
നിന്റെ സന്തോഷവും
സമാധാനവും
വീണ്ടെടുക്കാനും
നിനക്കു കഴിയും.
ഈ ഒരു നിമിഷം
നീ താരമാനിക്കുക
നിനക്ക് അനുഭൂതി നൽകിയ
ഒരു ചിത്രം കണ്ടെത്താനും
അതിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ  കേന്ദ്രീകരിക്കാനും.
ഭാഹ്യ ലോകത്തെ
ഏതൊരനുഭവത്തിൽ നിന്നും
നല്ല ചിത്രങ്ങളേ
കണ്ടെത്തുമെന്നും തീരുമാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്