നിന്നിൽ ആര് ഭരിക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

ചെറിയ ഭാഹ്യ ലോകം ആരു ഭരിക്കുന്നുവെന്നതല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ മനസ്സാവുന്ന
വലിയ ആന്തരിക ലോകത്തെ
എന്ത് ഭരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
ഇവിടെ പ്രസക്തം.
നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുക.
അവിടെ പേടിയും
ദു:ഖവും
അലസയും പിന്നെ
മറ്റേതെങ്കിലും
നെഗറ്റീവുകളുമാണോ
നിന്റെ ഭരണചക്രം
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ഭരണം മാറ്റുക.
ധൈര്യത്തിന്റേയും
പ്രവർത്തിയുടേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
പോസിറ്റീവ് ഭരണം
പുനസ്ഥാപിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്