ദേശീയഗാനം.ഖലീൽശംറാസ്

വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ
ദേശീയഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ
മനസ്സനുഭവിച്ച
വല്ലാത്തൊരു സുഖമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് വിമാനം
പോലെ എന്റെ
മനസ്സിന്റെ വിശാല ലോകത്തെ
വിമാനത്താവളത്തിൽ
അത് വന്നിറങ്ങും
എന്നിട്ട്
എന്നെ അത് പെട്ടെന്ന്
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലേക്കും
എന്റെ നാടിന്റെ
പച്ചപ്പിലേക്കും
എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ
മനസ്സിലേക്കും കൊണ്ടു പോവും.
സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയ
സംതൃപ്തിയാണ്
വിദേശ മണ്ണിൽ നിന്നും
എന്റെ ദേശീയഗാനം
എന്നെ അനുഭവിച്ചത്.
ഇന്ന് നാട്ടിലിരുന്ന്
ഞാനെന്റെ ദേശീയഗാനം
ശ്രവിക്കുമ്പോൾ
എന്റെ മനസ്സിന്റെ
വിശാലലോകം
എന്റെ നാടായി മാറുകയാണ്
ഈ നാടിന്റെ
സ്നേഹവും അറിവും
സൗന്ദര്യവും
എന്റെ മനസ്സിന്റെ ലോകത്തിന്റെ
ആത്മാവായി മാറുകയാണ്.
ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
തളച്ചിടാനുള്ളതല്ല
എന്റെ മനസ്സെന്നും
അതിന് എന്റെ ശരീരത്തിനപ്പുറവും
നാടെന്നും
പിന്നെ ഭൂമിയെന്നും
അതിനുമപ്പുറം
പ്രപഞ്ചമെന്നും
രൂപങ്ങളുണ്ട്
എന്ന്
എന്റെ ദേശീയഗാനം
എന്നെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras