നിന്റെ ആന്തരികലോകം.ഖലീൽശംറാസ്

നീ ജീവനോടെ
നിലകൊള്ളുന്ന സമയമത്രയും
നിന്റെ ആന്തരികലോകം
ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമടങ്ങിയ
ഭാഹ്യലോകത്തേക്കാൾ
വ്യാപ്തിയുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ
നീ മരിക്കുന്നതോടെ
ഈ ഒരവസ്ഥ മാറുന്നു.
നിന്റെ ആന്തരികലോകം
ചെറുതായി
പിന്നെ ശൂന്യതയായി മാറുന്നു.
ഭാഹ്യ ലോകം
വലിയതുമാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras