Posts

Showing posts from 2017

മനസ്സമാധാനം.my diary.khaleelshamras

Image
നീ നീയായി ഓരോ നിമിഷവും  ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖമാണ്
മനസമാധാനം.
ആ മനസമാധാനം നിലനിർത്തലാണ്
സ്വാതന്ത്രം.
പക്ഷേ നിനക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച്
നല്ല വിശ്വാസങ്ങളും
സങ്കല്പങ്ങളും
ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നു മാത്രം.

അവർ അവരെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.my diary.khaleelshamras

Image
ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ
അവരെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
അവരുടെ ഉള്ളിലെ വികാരവിചാരങ്ങളും
തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് ഒരു വിലയിരുത്തൽ പോലും നടത്താതെ
മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
അവയെ ഒരിക്കലും നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി
കാണാതിരിക്കുക.
പലപ്പോഴും അവയെ
നിന്റെ സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യമായി
മനസ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ
വൈറസായി അവ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്.

നിന്റെ വാക്കുകൾ.my diary.khaleelahamras

Image
നിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
സൂക്ഷിക്കുക.
നിന്നോടും മറ്റുള്ളവരോടും പങ്കുവെക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ഒരു മാന്ത്രിക വടിയായി.
നിന്നിലും മറ്റുള്ളവരിലും
ചിന്തകളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും മായാ ലോകങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കും.
അവ നിന്നിലും മറ്റുള്ളവരിലും ഭൂകമ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
കൊണ്ട് ഓരോ വാക്കുകളിലും നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
അവയിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിക്കുക.

വിഷപ്പാമ്പായി.my diary.khaleelshamras

Image
വിമർശനാത്മക ചിന്തകൾ
പലപ്പോഴും  നീ സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
മാനസിക വിഷയങ്ങളാണ്.
സ്വയം അവ സേവിച്ചും
വാക്കുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ
സേവിപ്പിച്ചും
പലപ്പോഴും അതിമാരകമായ ഒരു വിഷപ്പാമ്പായി നീ മാറിപ്പോവുകയാണ്.

വിഷങ്ങൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പാനുള്ള ഇടം.my diary.khaleelshamras

Image
മനസ്സിലെ വൈകാരിക വിഷങ്ങൾ
കാർക്കിച്ച് തുപ്പാനുള്ള
ഇടങ്ങളാണ് പലർക്കും 
സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ.
അവരുടെ ഇരകളായി
വിലപ്പെട്ട നീ മാറാതിരിക്കുക.
ആത്മബോധത്തിന്റെയും
ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും
പ്രതിരോധത്താൽ
അത്തരം വിഷങ്ങളെ
അതു ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകളുടെ
ഉൽപന്നമായി മാത്രം കണ്ട്.
അതിന്റെ വിഷബാധ സ്വയം ഏൽക്കാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക.

പ്രണയ ഭീകരൻ.my diary.khaleelshamras

Image
ഒരു ഭീകരനെ
നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന
പരാതി തീർന്നു.
അതും കൊടും ഭീകരൻ.
അതും ഏറ്റവും
അപകടകാരി എന്ന്
വിശേഷിക്കുന്ന
പ്രണയ ഭീകരൻ.
മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ
പുകയിലയുടെ
കറ പുരണ്ട ചുണ്ടുകളാൽ
മയക്കു മരുന്ന്
ഭരിക്കുന്ന മനസ്സുമായി
ഭീകരൻ
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്കായി
എന്നോട് അലറി.
ഭീകരനെ പ്രണയിച്ചതിന്
വീട്ടിലുണ്ടായ
വഴക്കുകൾക്കൊടുവിൽ
ആശുപത്രിയിലേക്ക്
കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാമുകിയെ.
കാമുകിയുടെ
രക്ഷിതാവ് ഞാനാണ്
എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള
കാട്ടി കൂട്ടലിനായി
മയക്കുമരുന്നും
മദ്യവും
അതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
വൈകാരികതയുമായി
ഭീകരൻ
പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ
എന്ന നിലയിൽ എന്നോടും
പരിപാലിക്കുന്ന
സിസ്റ്റർമാരോടും കൊലവിളി
ഉയർത്തി.
ക്ഷമയും ചിന്തയും
നഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സുമായി
ഭീകരൻ അലറി കൊണ്ടേയിരുന്നു.
എന്റെ ക്ഷമ
നശിക്കുമോ എന്ന്
ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു,
പക്ഷെ പിടിച്ചുനിന്നു.
കാരണം
അത് കൈവിട്ടാൽ
ഞാനും ഭീകരനും
തമ്മിൽ
എന്ത് അന്തരമാണ്.

ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ മഹാത്ഭുതം.my diary.khakeelshanras

Image
ഈയൊരു നിമിഷത്തിലെ
മഹാത്ഭുതം
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല,
മറിച്ച്
നീയൊരാൾ
അനശ്വര ബോധവുമായി
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
നീയൊരു നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി
ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല.
മറിച്ച് നിനക്കുള്ളിൽ
നിന്റെ ചിന്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച
പ്രതിസന്ധികളാണ്.

പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യമായി പുനരാവിഷ്കാരം.my diary.khaleelshamras

Image
നിന്റെ ഇന്നലെകളിലെ നല്ല അനുഭവങ്ങളെ
പുറത്തുനിന്നും ഒരു അന്യനെപ്പോലെ
നിന്റെ നഷ്ടങ്ങളായി
കണ്ടുനിൽക്കാതെ.
അവയിലേക്ക്
ഓർമ്മകളുടെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു
വീണ്ടും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക.
ആ രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുക.
അതിലെ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക.
അനുഭൂതികൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുക.
അവയെ വീണ്ടും നിൻറെ പുതിയ യാഥാർഥ്യമായി
പുനരാവിഷ്കരിക്കുക.

എഴുത്ത്.my diary.khaleelshamras

Image
നിന്നെ ആന്തരിക സംസാരത്തെ
പുറത്തേക്കു ജീവനോടെ
പ്രതിഷ്ഠിക്കലാണ് എഴുത്ത്.
അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അലട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതുമായ ചിന്തകളെ
എഴുതിവെച്ച് പുറത്തു നിരീക്ഷിക്കുക.
ഉചിതമായതിനെ
നിലനിർത്താനും
വേണ്ടാത്തതിനെ തള്ളാനും
ഇത് സഹായിക്കും.

സന്തോഷത്തോടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്.my diary.khaleelshamras

Image
അമിതമായ ആശങ്കകളില്ലാതെ
സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടെയും
സന്തോഷത്തോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയും
അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
യാത്ര ചെയ്യുക.
ആ യാത്രതന്നെയാണ്
നിന്റെ ജീവനും
അതിന്റെ സംതൃപ്തിയും.
അതു തന്നെയാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം.

ആശയങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

Image
നിന്റെ ചിന്തകൾക്കും
ആശയങ്ങൾക്കും
സമൂഹത്തിൽ
ജീവൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ
അവയെ നിനക്കുള്ളിൽനിന്നും
പേനയിലൂടെ കടലാസിലേക്കു
പകർത്തുക.

ആത്മനിയന്ത്രണം.my diary.kgaleelshamras

Image
നിനക്ക് നിന്നിലുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ
തോതിനനുസരിച്ച്
കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന
ഒന്നാണ് നിന്റെ മനസമാധാനം.
മീൻ ഒറ്റയ്ക്കായാലും സമൂഹത്തിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും
ആ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം നിലനിർത്താനായാൽ
മനസ്സമാധാനം നിന്റെ
കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും.

ഭയങ്ങൾ.my diary.khaleelshanras

Image
ജനിച്ചപ്പോൾ 
നിന്റെ ജീവൻ
നിനക്കൊപ്പം പോന്നു.
പക്ഷേ ഭയം കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു.
പേടിയെ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ആവശ്യത്തിനുവേണ്ട ഭയം
നിലനിർത്തി
അറിയാതെ പഠിച്ചുപോയ
അനാവശ്യ ഭയങ്ങൾ
എന്റെ അറിവിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക.

ആത്മ സങ്കല്പം.my diary.khaleelshamras

Image
വ്യക്തമായ ആത്മ സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുത്തുക.
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിനും,
ജീവിതത്തിന് നീ നി നൽകുന്ന അർത്ഥത്തിനും
അനുസരിച്ച്,
പോസിറ്റീവായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും
മനോഭാവത്തിനേറെയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വ്യക്തമായ
ആത്മ സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക.
നിന്നിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും
അർത്ഥവും കല്പിക്കുന്ന
മഹാഭൂരിപക്ഷവുമായി
നിന്റെ ആത്മസങ്കല്പത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
അടിയറവു വെക്കാതിരിക്കുകയും  ചെയ്യുക.

പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം.my diary.khaleelshamras

Image
പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും രൂപപ്പെടുത്തുക.
അത് നിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്.
ഓരോ നിമിഷവും
സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും
നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ
പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തിന്റെ അടിത്തറ അനിവാര്യമാണ് .

സംസാരം.my diary.khaleelshamras

Image
ഇവിടെ ഞാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സ്വയം സംസാരം.
ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക സംസാരവും.
മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ.
ഇവിടെ വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള സംസാരം നടക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് വ്യക്തിയും വ്യക്തിയുംകീ തമ്മിലുള്ള സംസാരമേ
നടക്കുന്നുള്ളു.

നിന്നെ പോലെ മറ്റൊരാളില്ല.my diary.kgaleelshamras

Image
മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിനോക്കൂ?
നിന്നെപ്പോലൊരാളെ
അവിടെയെങ്ങും കണ്ടെത്താനാവില്ല.
അനന്തസാധ്യതകളുള്ള
ശക്തമായ ഒരു ബോധത്തിന്റെ
യജമാനനാണ് നീ.
ഇനിയും ചരിത്രത്തിന്റെ
ഭാഗമാവാത്ത
ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നീ.
ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുക?
അവിടെയും നിന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല.
ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള നീ
നിനക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട
ഈ പദവിയുടെ
മഹിമ
ഇപ്പോൾതന്നെ തെളിയിച്ചേ
പറ്റൂ.
നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും
എന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തികളിൽനിന്നും
ഉണ്ടായിക്കൂടാ.
സമാധാനവും സന്തോഷവും
അല്ലാത്ത തോന്നും
നീ സ്വയവും മറ്റുള്ളവരും
നിന്നിൽനിന്നും
അനുഭവിച്ചുകൂട.

എല്ലുകളെ സ്നേഹിക്കുക.my diary.khaleelshamrasworld osteoporosis day message

Image
നിന്റെ എല്ലുകളെ സ്നേഹിക്കുക.
ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കലാണ്
ആ സ്നേഹപ്രകടനം.
ചലിച്ചു ചലിച്ചു എല്ലുകൾ തേയ്യുന്നില്ല
മറിച്ച് ചലിക്കാതെ കട്ടി കൂടുകയാണ്.
അതിന്റെ രൂപം മാറുകയാണ്.
നിന്റെ എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം
സംരക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള
ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക.
വ്യായാമമുറകൾ
മുടങ്ങാതെ നിർവ്വഹിക്കുക.
അതിലൂടെ ഇത് എല്ലുകളെ
ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്
വരാതെ സംരക്ഷിക്കുക. നിന്റെ സമയം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ നിനക്കാവില്ല.  പക്ഷേ നിന്റെ എല്ലുകളെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്  വരാതെ നിലനിർത്താൻ നിനക്കാവും

ഓർമ്മകൾ പ്രേരണകളായി.my diary.khaleelshamras

Image
ഓർമ്മകൾ
പ്രരണകളാണ്.
അതിലൂടെ
പഴയ അനുഭവങ്ങളുടെ
വികാരങ്ങളും
അനുഭൂതികളും
പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു.
വർത്തമാന കാലത്തിലെ
യാഥാർത്ഥ്യമായി
വീണ്ടും പിറക്കപ്പെടുന്നു.
Image
നിന്റെ ശരീരത്തിന്റേയും
മനസ്സിന്റേയും
ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനും
നിനക്കുള്ളിൽ
വസിക്കാനാവില്ല.
സമ്മർദ്ദം
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഇത്തരം വൻ നഷ്ടങ്ങളെ
കുറിച്ച്
സമ്പൂർണ്ണ ബോധവാനാവുക.
Image
നല്ലതു ചിന്തിക്കുക..
അതിൽ നിന്നും
നല്ല വികാരങ്ങളെ
സൃഷ്ടിക്കുക.
തീർച്ചയായും
ഒരു നല്ല നീ
മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ
പിറക്കും.
നിന്റെ കണ്ണാടിക്ക്
മുന്നിൽ
ആരോഗ്യകരമായ
നിന്റെ സ്വന്തം
ശരീരത്തേയും
കാണാം.

സമ്മർദ്ദത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.my diary.khaleelshamras

Image
ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൽ
അപകടാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ
മറ്റു പലതിനുമായി
മാറ്റിവെച്ച ഫണ്ടുകൾ
അതു പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി
വിനിയോഗിക്കുന്ന പോലെ
മനുഷ്യ മനസ്സിൽ
സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
ശരീരത്തിന്റെ
സുഖകരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ
വേണ്ട രക്തം
സമ്മർദ്ദത്തെ
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
മറ്റു പല മേഖലകളിലും
അതിന്റെ ലഭ്യത
കുറയുമ്പോൾ
അവിടെ രോഗങ്ങൾ
രൂപപ്പെടുന്നു.

ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ.khaleelshamras

Image
ഭൂമിയുടെ പ്രദലം
മനുഷ്യന് കാലുറപ്പിച്ച്
നിൽക്കാനുള്ളതാണ്.
മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള
ഇടം
അന്തരീക്ഷ വായുവാണ്.
തന്റെ ജീവനും
അതിന്റെ പരമസുഖവുമെല്ലാം
നിലനിൽക്കുന്നത്
വായുവിലാണ്.
പലപ്പോഴും
വാതിലുകളും
ജനാലകളും
കൊട്ടിയടച്ച്
വായുവിൽനിന്നും
ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതിലൂടെ സ്വന്തം
ജീവന്റെ ചൈതന്യം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്.
സുഖവും.

സന്തോഷത്തിന്റെ വ്യാപാരി.khaleelshamras

Image
സന്തോഷത്തിന്റെ
വ്യാപാരിയാവുക.
സ്നേഹത്തിന്റെ
പ്രചാരകനാവുക.
നിന്റെ ഉള്ളിൽ
സമാധാനാന്തരീക്ഷം
സൃഷ്ടിക്കുക.
അവയെ മറ്റുള്ളവർക്ക്
പങ്കുവെക്കുക.
സന്തോഷവും
സ്നേഹവും
സമാധാനവും
നിനക്കുള്ളിൽ
സൃഷ്ടിക്കേണ്ട
ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
അസൂയയും കോപവും
അനീധിയുമില്ലാത്ത
എന്നാൽ ക്ഷമയുള്ള
മനസ്സുകളിൽ
അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

അവരുടെ കഥകൾ.my diary.khaleelshamras

Image
ഓരോ വ്യക്തിയും
അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കഥകൾ നിന്നോട്
പങ്കുവെക്കുകയാണ്
അവ ആസ്വദിക്കുക.
അതിലെ പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കുക.
പക്ഷെ അവയിൽ
ഭൂരിഭാഗവും
കെട്ടുകഥകളും
തനിക്കുള്ളിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന
ഭയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമാണ്
സത്യം മനസ്സിലാക്കുക.
അവയെ ഒരിക്കലും
നിന്റെ
നിന്റെ നല്ല കഥകൾ
മാറ്റിയെഴുതാൻ
കാരണമാക്കാതിരിക്കുക.

കണ്ണുരുട്ടരുത്.my diary.khaleelshamras

Image
പരസ്പരം
കലഹിക്കുമ്പോൾ പോലും
കണ്ണുരുട്ടരുത്.
കാരണം അത്
അവരുടെ ഉള്ളിൽ
അതി ഭീകരമായ
നിന്റെ ചിത്രം
സൃഷ്ടിക്കും.
അതും നെഗറ്റീവ് വൈകാരികതകൾ അതിൻറെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന,
തലച്ചോറിലെ വൈകാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ
സജീവമായി നിൽക്കുന്ന
അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ
ആ ചിത്രം
നിനെറ യഥാർത്ഥ ചിത്രമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും.
പിന്നീട് നല്ല  അവസരങ്ങളിൽ പോലും
അവർക്കുള്ളിലെ
നിന്റെ ചിത്രമായി
അവ നിലകൊള്ളും.

ഭയം.my diary.khaleelshamras

Image
ഒന്നിനോട്
ആദ്യമുള്ള ഭയം
പിന്നിട് ഉണ്ടാവില്ല.
പതിയെ പതിയെ
മനുഷ്യന്റെ
തലച്ചോറ്
പേടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി
പൊരുത്തപ്പെടും.
പിന്നീട്
അവയെ
ഹാസ്യവൽക്കരിക്കാനും
തലച്ചോറ് ശ്രമിക്കും.

നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിരീക്ഷകനായി.my diary.khaleelshamras

Image
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
നിരീക്ഷകരായി
ഇവിടെ ആരുമില്ല.
ഇനി ആരെങ്കിലും
നിരീക്ഷിച്ചാൽ
പോലും
നിനക്കല്ലാതെ
മറ്റൊരാൾക്കും
അത് കാണാൻ
കഴിയില്ല.
നതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ജീവിതം
നിനക്ക് മാത്രം
അനുഭവിക്കാവുന്ന
ഒന്നാണ് എന്നറിഞ്
ജീവിക്കുക.

മണ്ണായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ.my diary.khaleelshamras

Image
എല്ലാവരും
സമ്പാദിക്കുന്നതും
പദവികൾ നേടിയെടിക്കുന്നതും
ഇനി അതൊന്നും
നേടാതിരിക്കുന്നതും
ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനു
വേണ്ടിയാണ്
എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.
മണ്ണായോ
ചാരമായോ
പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ
വേണ്ടിമാത്രമാണ്.

ക്ഷമ.my diary.khaleelshamras

Image
. സംതൃപ്തകരമായ
ജീവിതം നയിക്കാൻ
ഏറ്റവും
അനിവാര്യമായത്
ക്ഷമയാണ്.
ഓരോ നിമിഷവും
നിന്നോടൊപ്പം
ഉണ്ടാവേണ്ട
മൂല്യമാണ് ക്ഷമ.

വിജയത്തെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ.my diary.khaleelshamras

Image
വിജയത്തെ
പകർത്താനുള്ളതാണ്.
അല്ലാതെ
ചെറുതാക്കാനുള്ളതല്ല.
ശരിക്കും
വിജയത്തെ
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാതെ,
പകർത്താതെ,
കൊച്ചാക്കുമ്പോൾ
നീ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്
വിജയിച്ചവരോടുള്ള
അസൂയയും.
അവരോടുള്ള
ശത്രുതയും
മറ്റൊന്നിനോടുള്ള
അടിമത്വവുമാണ്.
അല്ലാതെ
നീ സത്യാവസ്ഥയെ
വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല.

വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വയം സംസാരം.my diary.khaleelshanras

Image
വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും
അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം മറിച്ച് 
അവ നിന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വയം സംസാരമാണ്.
ആശയം സംസ്കാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.

മറ്റുള്ളവരുടെ മാലിന്യങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

Image
പലപ്പോഴും
നീ നിന്റെ സ്വയം
സംസാരത്തിന്റെ
വിഷയമാക്കിയത്
മറ്റാരോ ചർദ്ദിച്ച,
വിസർജ്ജിച്ച
വൈകാരിക മാലിന്യങ്ങളെയാണ്.
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
മനസ്സമാധാനം
പകരം നൽകി
അവയെ
വിലപ്പെട്ട  നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ
അന്തരീക്ഷമാക്കുകയായിരുന്നു.

വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര.my diary.khaleelshamras

Image
വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള
യാത്രയിൽ
നിന്റെ മനസ്സിൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന
ചിന്തകളേയും
അതിലൂടെ
പരിവർത്തനം
ചെയ്യപ്പെടുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകളും
നിരീക്ഷിക്കുക.

അവസരങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

Image
പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതൊന്നില്ല
മുറിച്ച് അവസരങ്ങളെയുള്ളു.
നിന്നിലെ നല്ല
മൂല്യങ്ങൾ
മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിലും
നിനക്കുള്ളിലും തെളിയിക്കാനുള്ള
അവസരങ്ങൾ.

മനസ്സിന്റെ അപകടാവസ്ഥ.my diary.khaleelshamras

Image
നിന്നിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
ഓരോ നെഗറ്റീവ്
വികാരവും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അപകടാവസ്ഥയാണ്.
അത് മറ്റാരേയും
ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നിന്നെ
സ്വയം മാത്രമാണ്
ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

ചാഞ്ചാടിയുള്ള ജീവിതം.my diary.khaleelshamras

Image
ഒരു മേഖലയിൽ
വിധേയത്വം
മറ്റൊരു മേഖലയിൽ
അടിച്ചമർത്തൽ.
നിന്നേക്കാൾ
ഉന്നത പദവിയിലുള്ളവർക്കു
മുന്നിൽ
പൂച്ചയെ പോലെ
പതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
എന്നാൽ വീട്ടിൽ
സ്വന്തം ഇണക്കും
കുട്ടികൾക്കും മുന്നിൽ
പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു.
അങ്ങിനെ സ്വന്തമായി
ഒരു മൂല്യാധിഷ്ഠിത വ്യക്തിത്വം
ഇല്ലാതെ
സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാടി
ജീവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.

മാറിമറിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. My diary.khaleelshamras

Image
നിന്നിലെ
മാറിമറിയുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകളുടെ
ഉത്തരവാദിത്വം നിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തെ 
സ്വയംസംസാരങ്ങളാണ്.
അല്ലാതെ ഒരിക്കലും
നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ
നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല.
ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമില്ല.
അത്തരം മാനസികാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ
സാഹചര്യങ്ങളെ
ചർച്ചാവിഷയമാക്കുമ്പോൾ
മാത്രമാണ്
അവ അതിന്
കാരണമാവുന്നത്.

നിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ.my diary.khaleelshamras

Image
കണ്ണാടിയിൽ
നിന്റെ ശരീരം നോക്കുന്നതുപോലെ
അല്ലെങ്കിൽ
അതിലും ശ്രദ്ധയോടെ
നിന്റെ മനസിനെ നിരീക്ഷിയ്ക്കുക. അതിലെ ചിന്തകളേയും
വികാരങ്ങളേയും നിരീക്ഷിക്കുക
എന്നിട്ട്  എന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ,
നിന്റെ ജീവന്റെ സൗന്ദര്യമായ
മനസ്സമാധാനത്തിന്
വിരുദ്ധമായി അവ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
ഈ ഒരു നിമിഷം
തന്നെ തയ്യാറാവുക.

നിന്റെ ഭരണഘടന .my diary.khaleelshamras

Image
നിന്റെ വിശ്വാസവും
മനോഭാവവും
നിന്റെ ജീവനുളള
ജീവിതത്തിന്റെ
ഭരണഘടനയാണ്.
നിനക്ക് മാത്രം
എഴുതാനും
മാറ്റിയെഴുതാനും
കഴിയുന്ന ഭരണഘടന.
അവിടെ
തെറ്റായ നെഗറ്റീവ്
വിശ്വാസങ്ങളും
മനോഭാവങ്ങളും
എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള
നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

വിധേയർ.my diary.khaleelshamras

Image
കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ
ഒച്ച കേട്ട്
ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു പറ്റം
വിധേയരോട്,
അടിമകളോട്
അവരുടെ യജമാനന്മാർ
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു
ആരോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ
ഭീക്ഷണി മുഴക്കുന്നു.
അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ
പേടിയുടെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ച അവർക്കു തങ്ങളോടുള്ള
വിധേയത്വം ഉറപ്പിച്ചു.
അവർക്കുള്ള സുരക്ഷിതത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സ്വന്തം മനസ്സ് സമാധാനത്തെ
പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു
അവർ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ ഉത്തമ ദാസന്മാരായി ദാസൻമാരായി ഉറപ്പിച്ചു.
അപ്പോഴൊന്നും അവർ
അറിഞ്ഞില്ല.
കേട്ടത് അട്ടഹാസമായിരുന്നില്ല
മറിച്ച്
ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ
കരച്ചിലായിരുന്നുവെന്ന സത്യം.

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരംmy diary.khaleelshamras

Image
ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും
നിനേറെയും
പ്രതികരണത്തിന് പിന്നിൽ
മറ്റൊരാൾക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത.
ഒരു വികാരത്തിന്റെ
പിന്നാമ്പുറം ഉണ്ട്.
ആ വികാരത്തിനും പിറകിൽ
അത് പിറക്കാൻ കാരണമായ
ഒരു ചിന്തയുമുണ്ട്.
അതും മറ്റുള്ളവർക്ക്
അജ്ഞാതമാണ്.
മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും അറിയാത്തതും നിനക്കു മാത്രം
അറിയുന്നതുമായ
ആ ചിന്തയെ പരിവർത്തനം
ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ
തീരുന്നതേയുള്ളു
നിന്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ.

നല്ല മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

Image
നല്ലൊരു മനുഷ്യന്
ഭീകരവാദിയോ
വർഗ്ഗീയവാദിയോ,
അനീധിയുള്ളവനോ
ആവാൻ കഴിയില്ല.
അങ്ങിനെയെന്തിങ്കിലുമൊന്ന്
മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടോ
എന്ന്  പരിശോധിക്കുന്നതിന്
മുമ്പ് അവനവൻ
സ്വയം തന്നിൽ
അതൊക്കെയുണ്ടോ
എന്ന്
പരിശോധിക്കുക.
നല്ല മനുഷ്യനാണ്
എന്ന് സ്വയം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം
മറ്റുള്ളവരിൽ
അന്വേഷിക്കുക.

Problems are challenges .my diary.khaleelshamras

Image
Never call the problem
as a problem
instead call them as challenge.
make it as a challenge
to show your greatness
and the good values of your life.

വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

Image
ഓരോ മനുഷ്യനും
വ്യത്യസ്തനാണ്
നിന്റെ ജീവിതവുമായി
അവർക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല.
ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ നീയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.  മറിച്ച് അതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് നൽകുക.

നല്ലതും വിമർശിക്കപ്പെടും.my diary.khaleelshamras

Image
ഇവിടെ നല്ലതും വിമർശിക്കപ്പെടും
എന്ന സത്യാവസ്ഥ മനസിലാക്കുക.
അതുകൊണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും  വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ
അനുയായികൾ
തങ്ങളുടെ മനസ്സ് പ്രശ്ന സങ്കീർണ്ണമാക്കരുത്
മറിച്ച് അവരുടെ നന്മകളുമായി
വിമർശിച്ചവരിeക്ക്
കടന്ന് ചെല്ലുക
എതിർത്തു വിമർശിക്കാതെ
നല്ലതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക.
നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതവുമായി
മുന്നോട്ടു പോവുക.
വിമർശിക്കുക എന്ന സ്വയം അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ
സത്യാവസ്ഥ നോക്കിപോവാതിരിക്കില്ല.

Politicians are creating a horror movie.my diary.khaleelshamras

Image
World is more peaceful than ever now but what the politics creating is a fake horror movie .
in order to create fearful mind in the humans .
so they can convert that fearfull mind very easily into votebanks and they can smoothly run away from the major problems
mainly financial problems
existing in the planat.

പൊതുവൽക്കരിക്കാനുള്ള പ്രവണത.my diary.khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യൻ
വന്നു.
ഒരുപാട് തർക്കിച്ചു.
ചീത്ത പറഞ്ഞു.
അയാളിൽ
ഒരുപാട് ദുശ്ശീലങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
തിരിച്ചു പോവുമ്പോൾ
കണ്ടവരൊക്കെ
എന്തൊക്കെയോ
കുറിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അയാളുടെ മതം,
നാട്,
ജാതി,
രാഷ്ടീയം
കുടുംബം
അങ്ങിനെ നീളുന്ന
അയാളുടെ
തിരിച്ചറിയലുകൾ.
എന്നിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത
എല്ലാത്തിനേയും
ആ തിരിച്ചറിയലുകളിലേക്ക്
ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
അയാളുടെ
തിരിച്ചറിയലുകളെ
കുറ്റക്കാരാക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് പൊതു വൽക്കരിച്ച്
പറഞ്ഞു
ആ മതക്കാരും ജാതികളും
കുടുംബവും രാഷ്ട്രീയവും
മോശമാണ്.

വൈകാരിക ബോംബാലയങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

മുന്നിലെ നന്മകളും സ്നേഹവും
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്
പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള വേദികൾ ആസാമുഹികകൂട്ടായ്മകൾ
അല്ലാതെ അവ നിന്റെ സ്വന്തം മനസ്സമാധാനവും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സമാധാനവും
നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള വൈകാരിക ബോംബ് ശാലകളായി മാറരുത്.

സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താൻ.my diary.khaleelshamras

സൗന്ദര്യമില്ല
എന്ന് പറയരുത്.
അടുപ്പമില്ല
എന്ന് പറയുക
കാരണം
അടുപ്പമാണ്
സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താനുള്ള
മാർഗം.

എനിക്ക് പാടില്ല.my diary.khaleelshamras

Image
എനിക്ക് വേണ്ട
എന്ന് പറയാതെ
എനിക്ക്
എനിക്ക് പാടില്ല
എന്ന് പറയുക.
ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ
നീ പുറത്തെ
പ്രേരണയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുമ്പോൾ
പാടില്ല എന്ന്
പറയുമ്പോൾ
നിന്റെ സ്വന്തത്തെയാണ്
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
നിന്റെ മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ
ആരോഗ്യത്തിന്
ഹാനികരവും
എന്നാൽ നിനക്ക്
താൽക്കാലിക
സംതൃപ്തി നൽകുന്ന
ഏതൊരു കാര്യത്തിനായി
പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും
പാടില്ല എന്ന്
സ്വയവും
മറ്റുള്ളവരോടും പറയുക.

പ്രതികരണം.my diarY.khaleelshamras

Image
നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്
മുന്നിൽ വന്നുനിൽക്കുന്ന
ഏതൊരു പ്രേരണയോടും
എങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും
പ്രതികരിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം
നിന്റെ ബോധത്തിനുണ്ട്.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കാത്തതിനാൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
ശക്തമായ നെഗറ്റീവുകൾ
ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്
അതാണ് പലപ്പോഴും
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
അസ്വസ്ഥതകൾക്ക്
കാരണമാവുന്നത്.