അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ കുളിർക്കാറ്റ്.ഖലീൽ ശംറാസ്

അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം
അരങ്ങേറുന്നയിടത്ത്
കുളിർക്കാറ്റ് തേടുന്നത്
പോലെയാണ്.
തർക്കക്കങ്ങളും
പരസ്പരം
കോപിക്കലും
ഒക്കെ നിറഞ്ഞാടിയ
ഒരു വീട്ടിൽ
സമാധാനം
അന്വേഷിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras