പ്രശ്നത്തിനു പിറകിലെ സത്യം.ഖലീൽശംറാസ്

നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഓരാ പ്രശ്നത്തിന്റേയും
പിറകിലെ വില്ലനെ
കണ്ടെത്താൻ
ഒരന്വേഷണം നടത്തിയാൽ
ഞെട്ടിക്കുന്ന
ഒരു സത്യം
നിനക്ക് മനസ്സിലാവും.
നിന്റെ സ്വന്തം
ചിന്തകളുടെ
സൃഷ്ടിയായിരുന്നു
അവയൊക്കെയെന്ന സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്