ആവേശം ഏതിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

ഗെയിമിലും
സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും
പിന്നെ മറ്റു പലതിലും
പലരും കാണിക്കുന്ന
അതേ ആവേശം
വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട്
കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ
വിനിയോഗിക്കുക
എന്നതൊന്നേ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.
എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ
മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ
അമിത താൽപര്യം
കാണിക്കുന്നവരാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്