ഈ സമയം.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ഇന്നലെകളിലെ
മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള
ചവിറ്റുകൊട്ടയല്ല
വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു സമയം.
നിന്റെ നാളെകളെ
കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ
കൊണ്ട് കത്തിച്ചുകളയാനും
ഉള്ളതല്ല.
മറിച്ച്
മരിക്കാത്ത നിനക്ക്
സന്തോഷകരമായ
ഒരു ജീവിതം
കാഴ്ചവെക്കാനുള്ളതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്