സ്വന്തത്തിലുള്ളതിനെ പുറത്തന്വേഷിക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ
മറന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ
മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ
അന്വേഷിക്കുന്നപോലെയാണ്
മനുഷ്യർ
മനസ്സമാധാനം
അന്വേഷിക്കുന്നത്.
അത് എപ്പോഴും
സ്വന്തം മനസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട്.
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും
അല്ലാത്തപ്പോഴും
അത് സ്വന്തത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്.
അതൊന്നെടുക്കേണ്ട
ആവശ്യമേയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്