വീണ കുട്ടിയോടുള്ള സഹതാപം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒന്നെഴുനേറ്റ് നിന്ന്
നടക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ
ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ
അതൊന്ന് വീഴും.
അപ്പോൾ ഓരോ
രക്ഷിതാവിൽ നിന്നും
കുട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
വീണയിടത്തുനിന്നും
എഴുനേറ്റ് നടക്കാനുള്ള
പ്രോൽസാഹനമാണ്.
ആ പ്രാൽസാഹനം
കൊടുക്കേണ്ടയിടത്ത്
സഹതാപം കൊടുക്കുമ്പോൾ
കുട്ടിയിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ്.
വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കാനും
വിജയം കൈവരിക്കാനുമുള്ള
അവന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള
വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്
അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്