കഥയുടെ പരിസമാപ്തി.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ കഥകൾക്കും
സംതൃപ്തി നൽകിയ
ഒരു പരിസമാപ്തി
ഉണ്ടാവണം.
നിന്റെ ജീവിതം
എഴുതിവെച്ച
കഥകളെ പുനപരിശോധനടത്തുക.
ആ കഥകളിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ
മനസ്റ്റിലെ
അശാന്തിയായോ
ദുഃഖമായോ
ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ
കഥ മാറ്റിയെഴുതുക.
അല്ലെങ്കിൽ
പുതിയ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി
കഥക്ക്
പുതിയ പരിസമാപ്തി
ഉണ്ടാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras