പ്രശ്ന നാടകങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളിലും
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും
ഒരേ തരം
പ്രശ്നനാടകങ്ങൾ
അരങ്ങേറുന്നു.
അഭിനേതാക്കൾ
മാത്രം മാറുന്നു.
കഥയും തിരക്കഥയും
ഒന്നുതന്നെ.
ഇതൊക്കെ
സമുദ്ധരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത
അവസ്ഥയിൽ
ഈ ഭൂമിയിൽ
എല്ലാ അടുത്തവർക്കിടയിലും
നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന്
ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്
നല്ല മാറ്റത്തിന്റെ
കഥയും തിരക്കഥയും
മാറ്റിയെഴുതാൻ
തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്