നിന്നെതന്നെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ചെടികളെ
മരങ്ങളെ
നീ ചെടിയെന്നും
മരമെന്നും
വിളിക്കാതെ
നിന്റെ സ്വന്തം പേര്കൊണ്ട്
അവയെ വിളിക്കുക.
കാരണം അവ
നിന്റെ ബാഗമാണ്.
നിന്റെ പരിപാലനം
നടത്തിയ രക്തത്തിന്റേയും
അതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ
വിതരണം നടത്തിയ
ശ്വാസകോശത്തിന്റേയും
ആ വ്യവസ്ഥയുടേയും
ഭാഗമാണ്.
അവ നിന്നിലെ
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
എന്ന മാലിന്യങ്ങളെ
നിന്നിൽ നിന്നും
സന്തോഷത്തോടെ
സ്വീകരിച്ചു.
അവയെ നിന്റെ
ജീവൻ തന്നെ
നിലനിർത്തിയ ഓക്സിജൻ
ആക്കി നിനക്ക് തിരിച്ചുതന്നു.
അനാവശ്യമായി
മരങ്ങളും ചെടികളും
വെട്ടിനശിപ്പിക്കുമ്പോൾ
ശരിക്കും നീ നിന്നെതന്നെയാണ്
നശിപ്പിക്കുന്നത്.
അവ വെച്ചു നടാതിരിക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിന്റെ
ഭാവിതന്നെയാണ്
നീ അവതാളത്തിലാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്