ലക്ഷ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ലക്ഷ്യം
സഫലീകരിക്കാനുള്ള
അതിശക്തമായ
ഒരു ഉൾപ്രേരണ രൂപപ്പെടാതെ
ഒരിക്കലും
അത് സഫലമാവില്ല.
ഉൾപ്രേരണ രൂപപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ
മുശിപ്പിന്റേയും
നീട്ടിവെയ്പ്പിന്റേയും
കെണിയിൽ കുടുങ്ങി
അവ നശിച്ചുപോവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്