വാർത്തയും മരണവും.ഖലീൽശംറാസ്.

ഇവിടെ ഓരോ നിമിഷവും
വാർത്തയും
മരണവും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്,
അവയൊന്നും
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ജീവിക്കുന്ന
നിന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ
വഴിയിൽ നിന്നും
തെറ്റിക്കാനുള്ളതല്ല.
നിന്റെ ശാന്തതയും
ധൈര്യവും
ചോർത്തികളയാനുമുള്ളതല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras