മനസ്സിന്റെ ട്രെയിനിംഗ്.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിനും
അതിലെ ചിന്തകൾക്കും
ശരിയായ
ട്രെയിനിംഗ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ
അവ നിന്നിൽ
അനായന്ത്രിതമായി
വിഹരിച്ച് ഒരുപാട്
നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കും.
ഈ ഒരവസ്ഥയില്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ
നിന്റെ ചിന്തകളുടെമേൽ
പുർണ്ണ അധികാരം
നിനക്കുണ്ടാവണം.
നല്ലതിനെ നിലനിർത്താനും
ചീത്തവ ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം
നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്