ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചറിയുക. ഖലിൽശംറാസ്

ഈശ്വരനെ
ഈ നിമിഷം
അനുഭവിച്ചറിയുക.
കരുണയായി,
സേവനമായി,
അറിവായി
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്
അനുഭവിച്ചറിയുക.
അല്ലാതെ ഏതോ
ഇന്നലയിലെ ചരിത്രമായോ
വരാനിരിക്കുന്ന
ഒരു നാളെയിലെ
അൽഭുതമായോ
കാണാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്