പേടി.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ ആരും
മറ്റൊരാളെ പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
കാരണം പേടി
പിറക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും
മരിക്കുന്നതും
ഓരോരോ
മനസ്സിനുള്ളിലാണ്.
പലപ്പോഴും പലരുടേയും
പേടിപ്പിക്കലായി തോന്നുന്ന
പ്രകടനങ്ങൾ പോലും
ഉള്ളിലെ പലതരം
പേടികളുടെ
ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്