പേടി.ഖലീൽശംറാസ്

പേടിയുടെ കാരണങ്ങൾ
പുറത്തന്വേഷിക്കരുത്.
കാരണം പേടി
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സൃഷ്ടിയാണ്.
അത് നിന്റെ ഉള്ളിലാണ്.
പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ
അതിനായി സ്വയം
ഒരു കാരണമാക്കി എന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്