ഭീകരവാദി.ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ ഭീകരനായി
നമ്മുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും
മാറിപോകാറുണ്ട്.
ലോകത്ത് നടക്കുന്ന
ഭീകര സംഭവങ്ങളെ
നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ
മനസ്സമാധാനവും
ക്രമസമാധാനവും
നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്
ശരിക്കും നമ്മുടെ
സ്വന്തം മനസ്സ്
ഒരു ഭീകരവാദിയായി മാറുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്