വിമർശനങ്ങൾ വാഴുന്ന കാലം.ഖലീൽശംറാസ്.

ഇവിടെ ഒരുകാലത്തും
ശരികൾ വിമർശിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ല.
വിവാദങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
ഒരൊറ്റ സമയമോ
കാലമോ
ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാതാരിന്നിട്ടുമില്ല.
ആ വിമർശനങ്ങളും
വിവാദങ്ങളും
ഇല്ലാത്ത ഒരു
സമയം വരുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട.
പക്ഷെ അവയൊക്കെ
അരങ്ങ് വാഴുമ്പോഴും
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനവും
അറിവ് നേടാനുള്ള
ത്വരയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ
മാത്രമാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras