നിന്റെ വാക്കുകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ വാക്കുകൾ
ഒരാളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ
അതവരുടെ മനസ്സമാധാനത്തെ
കൊലചെയ്യലാണ്.
അത് കൊണ്ട്
വാക്കുകളിൽ
സൂക്ഷ്മതപാലിക്കാതെയും
നല്ല ശ്രോദ്ധാവാകാതെയും
മറ്റുള്ളവരുടെ
മനസ്സമാധാനത്തെ
കൊല ചെയ്തവനായി
മാറാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras