അനന്തസാധ്യതകളുടെ വിടവ്.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രചോദനത്തിനും
പ്രതികരണത്തിനും ഇടയിൽ
നൈമിഷികമായ ഒരു
വിടവ് സൃഷ്ടിക്കുക.
അനന്തസാധ്യതകളുടെ
ആ വിടവിൽ
ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ
ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവരിക.
നിന്റെ
സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ
പ്രചോദനത്തോട്
പ്രതികരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras