അറിവിനായി.ഖലീൽ ശംറാസ്

അറിവിനായി
നിന്റെ മനസ്സ് ദാഹിക്കട്ടെ.
വിശക്കട്ടെ.
ഓരോ നിമിഷത്തിലേയും
അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും.
ആ വിശപ്പും
ദാഹവും മാറ്റാനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്