പ്രേരണകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സമാധാനം നിലനിർത്താൻ
നെഗറ്റീവ്
പ്രേരണകളെ അവഗണിച്ച്
പോസിറ്റീവ്
പ്രേരണകളെ
പരിഗണിച്ച്
മുന്നേറിയേ പറ്റൂ.
എല്ലാ നെഗറ്റീവ്
പ്രേരണകളിൽ നിന്നും
പോസിറ്റീവായ
ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്