ചെറിയഭൂമിയിലെ ചെറിയ മനുഷ്യനെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത്.ഖലീൽശംറാസ്

അതി വിശാലമായ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ
ഭൂമിയെന്ന
ചെറിയൊരു പുള്ളികുത്തിനെ
പ്രക്തമാക്കുന്നത്
അതിലെ മണ്ണും വെള്ളവും
വായുവുമല്ല.
മറിച്ച് അതിൽ
വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെന്ന
ചെറിയൊരു ജീവിയുടെ
ചിന്താശേഷിയുള്ള മനസ്സാണ്.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്
വലുതാവാനും
വ്യാപിക്കാനും
പ്രാപതിയുള്ള മനുഷ്യമനസ്സുകൾ
അതിന്റെ ഉറക്കമില്ലാത്ത
അവസ്ഥയിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
ഈ ഭൂമിയെന്ന
ചെറിയ മുത്തിനെ
വലിയതാക്കുന്നത്.
ഇനി നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കും
ശ്വാസത്തിലേക്കും
ഹൃദയമിടിപ്പിലേക്കും ശ്രദ്ധിച്ച്
ഇത്രയും പ്രസക്തമായ
നിന്റെ ജീവനുള്ള
മനസ്സിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക.
അതിന്റെ ശക്തിയെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras