വ്യായാമം.ഖലീൽശംറാസ്

വ്യായാമം നിന്റെ
അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്.
അതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ
നീ അനുരാഗ്യത്തിനും
പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനും
വലിയ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
മുശാപ്പും നീട്ടിവെയ്പ്പുമില്ലാതെ
വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള
സമയം കണ്ടെത്തുക.
വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള
ഉൾപ്രേരണ സൃഷ്ടിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്