ദിവസത്തെ മാറ്റി പണിയാം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരിക്കലും
ചെറിയൊരു മനോവിഷമമോ
മുശിപ്പോ ഉണ്ടായാൽ
അന്നത്തെ ദിവസത്തെ
മുഴുവൻ അതേ രീതിയിൽ
ചില മുൻധാരണകളുടെ
പേരിൽ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവരുത്.
അങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോവുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നിന്നിൽ
എഴുതപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു
തെറ്റായ വിശ്വാസമാണ്
നിന്നെ അങ്ങിനെ തുടരാൻ
പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ആ വിശ്വാസം മാറ്റുക.
എന്നിട്ട് അനുഭവിച്ച വിഷമത്തേയും
മുശിപ്പിനേയും ഒരു
വശത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച്,
അതിലെ പാഠം പഠിച്ച്
സന്തോഷത്തോടെയും
ആവേശത്തോടെയും
മുന്നോട്ട് പോവുക.'

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്