ഒറ്റക്ക് യാത്രയാവേണ്ടതുണ്ട്.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹവും
സാമുഹിക ബാധ്യതകളും
വേണ്ട എന്നല്ല.
സമൂഹത്തിലെ
അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
സ്വന്തം മനസ്സിനെ
കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഒന്നോർക്കുക.
ഇതേ പോലെ
സമൂഹത്തിൽ
പല വേണ്ടാചർച്ചകളും
അരങ്ങു തകർക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഒറ്റക്ക് നിനക്ക്
യാത്രയാവേണ്ടതുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്