ചീത്ത മനസ്സുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽ ശംറാസ്

പലപ്പോഴും
ഒരു പാട് ചീത്ത മനസ്സുകളുടെ
ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളെ
പ്രതിരോധിക്കാനും
അതിനെതിരെ
പ്രതികരിക്കാനും
നാം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട
ഊർജ്ജം
പാഴാക്കി കളയുന്നു.
ആ ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾക്കെതിരെ
പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ
കുറിച്ച് ഉത്തമബോധം
ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എന്റെ മനസ്സ് അതുപോലെ
വൃത്തികെട്ടതാവരുത്
എന്ന്
ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്