കള്ളൻമാർ.ഖലീൽശംറാസ്

കള്ളൻമാർ
കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വെച്ച
കെണിയിൽപോലും
കക്കാനുള്ള അവസരം
കണ്ടെത്തുന്നവരായിരിക്കും
എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി.
കെണി വെച്ചപ്പോൾ
അവരുടെയൊക്കെ
കണ്ണുനീരാണ്
നാട് പ്രതീക്ഷിച്ചത്.
പക്ഷെ കാണുന്നത്
അവരുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയും.
പാവം ജനത്തിന്റെ
നെട്ടോട്ടവും പൊട്ടിക്കരച്ചിലും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്