ബന്ധങ്ങൾ അകലാതിരിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

അകന്നതിനെ
അടുപ്പിക്കുക എന്നത്
ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
ക്ഷമ കൈകൊണ്ടും
വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്തും
വൈകാരികതയെ നിയന്ത്രിച്ചും
പരിവർത്തനം ചെയ്തും
അകലാതെ നോക്കലാണ്
ഏറ്റവും എളുപ്പം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്