നല്ല മനസ്സ്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ അറിവും
ആഗ്രഹങ്ങളും
വിചാരങ്ങളും
വികാരങ്ങളും
ചേർന്ന് നിന്റെ മനസ്സുണ്ടാവുന്നു.
നല്ല മനസ്സാണ്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അതിനെ
നല്ല അറിവുകൾകൊണ്ടും
നല്ല ചിന്തകൾക്കാണ്ടും
പോസിറ്റീവായ വികാരങ്ങൾകൊണ്ടും
ധന്യമാക്കുക.
നല്ല മനസ്സ് നിന്നെ
നല്ല മനുഷ്യനാക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras