പേടിയും ധൈര്യവും.ഖലീൽശംറാസ്

എന്നും പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ്
നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ
നിന്റെ ഉള്ളിൽ
ഒരഗ്നി പർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
അതിൽ നിന്നും
ചൂടുള്ള ലാവ
പടർന്നു വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുയാണ്.
ഇനി
നീ ധൈര്യം കൈവരിച്ച്
സന്തോഷവാനായിട്ടാണ്
ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ
നിന്റെ മനസ്സ്
നിത്യവസന്തത്തിലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്