പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ.ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ
നിന്റെ ചിന്തകളെ
നെഗറ്റീവുകളിൽ
കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള
സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ
കാണുകയുള്ളു.
പക്ഷെ നിന്റെ
അകത്ത് അങ്ങിനെയല്ല.
ആ കാഴ്ച്ചയെങ്ങിനെയാവണമെന്ന്
തീരുമാനിക്കാനുള്ള
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ അവ
എങ്ങിനെയാവണമെന്ന്
തീരുമാനിക്കുന്ന
അതേ നിമിഷത്തിൽ
അവ രൂപപ്പെടുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras