കുട്ടികളുടെ യജമാനരാവരുത്. ഖലീൽശംറാസ്

നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ
യജമാനൻമാരാവരുത്.
നാം പറയുന്നതെന്തും
കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്
എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ
അവരുടെ മേൽ
നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്.
നിന്നിലൂടെ
നീ പിറന്നതിനും കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം
അവർ വന്നു
എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ
അവരെ അടിമയാക്കി വെക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കില്ല.
നീ അവരുടെ യജമാനനാവാതെ
അവരുടെ സുഹൃത്ത് ആവുക..
എന്നും കുട്ടികൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും
അനുസരിക്കുന്നതും
അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്.
അവരുടെ രക്ഷിതാവായ
നിനക്ക് ആ പദവി
ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
നീയാവും അവർക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras