കോപിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു പാർക്കാൻ.khaleelshamras

അനാവശ്യമായി കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്നും
രക്ഷപ്പെടാനുള്ള
ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗ്ഗം.
അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ
പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയെന്നതാണ്.
സഹതാപത്തോടെ
ഗുണകാംക്ഷയോടെ
ക്ഷമയുടെ കണ്ണിലൂടെ
അവരിലെ
വൈകാരിക സ്ഫോടനങ്ങളെ
കാണുക.
ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കുക.
കേൾക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ
കൈവരിക്കുമ്പോൾ,
നിന്റെ നല്ല ഉദ്യേശ്യത്തെ
തെറ്റായി വിലയിരുത്തില്ല എന്ന്
ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ
സഹായിക്കുക.
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ
കാരണമായി
നിന്റെ മനശ്ശാന്തി
തകരാതെ നോക്കൽ
അത്യാവശ്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്