പരിവർത്തനം.khaleelshamras

വൈകാരികമായ വ്യതിയാനങ്ങളെ
വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള
കളിമണ്ണായി കാണുക.
അതിൽ നിന്നും
ഏത് രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന്
തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള
അച്ചെടുത്ത് വാർത്തെടുക്കുക.
കോപമായിട്ടോ ദു:ഖമായിട്ടോ
പേടിയായിട്ടോ
ഏതു വികാരം വന്നാലും
അതിനെ പരിവർത്തനം
ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras