കണക്കുകൾ.khaleelshamras

കണക്കുകൾ എഴുതിവെക്കാം.
അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ
പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന്
നല്ലതാണ്.
ഒരിക്കലും
കണക്കുകൾ എഴുതിവെക്കുന്നത്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
അതു കാണിച്ച്
വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്