രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ.khaleelshamras

രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും ആവാം.
പക്ഷെ ആ ചർച്ചകളൊന്നും
പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കാനും
ഉള്ളിൽ വൈകാരിക
സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുമാവരുത്.
ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ
ലഭിക്കേണ്ടത്
നല്ലൊരു അറിവും
ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിലെ
അവബോധവും മാത്രമാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras