നിമിഷത്തിന്റെ മൂല്യം.khaleelshamras

ചെറിയൊരു നിമിഷത്തിന്റെ
ഒരു ചെറിയൊരു
സമയത്തിൽ ഒരിത്തിരി മുന്നോട്ടോടി
ഒന്നാം സ്ഥാനം
ലഭിച്ചപ്പോൾ
അവിടെ നാം
കണ്ടത്
ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
മൂല്യമാണ്.
അവസാന നിമിഷത്തിലെ
ഒരു ഗോൾ വിജയം
നേടികൊടുത്തപ്പോഴും
അവസാന പന്തിൽ
സിക്സർ അടിച്ചപ്പോഴും
ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തിനും
വിലപ്പെട്ട വിജയങ്ങൾ
കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന്
തെളിഞ്ഞു.
അതേ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ
ഒരുപാടൊരുപാട്
സംഗമിച്ച വലിയൊരു പറുദീസയാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
മരിക്കുന്നതുവരെ നിനക്ക്
ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങളെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ
ജീവിക്കാൻ ജീവൻ ലഭിച്ചതിലെന്ത്
അർത്ഥമാണുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്