പണത്തിന്റെ മൂല്യം.khaleelshamras

പണത്തിന്റെ
മൂല്യം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ
അതില്ലാതെ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന
ഒരാൾക്ക് അതൊന്ന്
കൊടുത്ത് നോക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്