ചീത്ത ശീലത്തെ ചികിൽസിക്കുക.khaleelshamras

ഓരോ ചീത്ത ശീലത്തേയും
ഒറ്റയടിക്ക്
ചികിൽസിച്ചു മാറ്റുക
പ്രായോഗികമല്ല.
ചികിത്സക്കിടിയിൽ
ആ ശീലങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കപ്പെടുക
എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
ആ ആവർത്തിക്കപ്പെടൽ
മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള
പടവായി മാത്രം കാണുക.
അല്ലാതെ
അതിൽ മനംനൊന്ത്
പിന്തിരിയുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്