കൂളാവുക.khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ
എപ്പോഴും കൂളാവുക.
കഴിഞ്ഞു പോയതിനെയൊക്കെ
കടന്നുപോവാൻ അനുവദിക്കുക.
സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ
ചൂട് തട്ടിച്ച്
നിന്റെ കൂളായ
പ്രകൃതത്തെ കത്തിച്ചു കളയരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്